Sve nebuloze Zakona o oružju i pripadajućih pravilnika

Neobavezna rasprava bez svađa.
Post Reply
User avatar
EdgarFranjul
Sheriff
Sheriff
Posts: 8373
Joined: Mon May 17, 2010 8:42 pm
Location: Pula
Contact:

Sve nebuloze Zakona o oružju i pripadajućih pravilnika

Post by EdgarFranjul »

Zakon o oružju sadrži toliko nebuloza i gluposti da je to prestrašno. Pokušat ću ih ovdje nabrojati i pojasniti.


Članak 5.

St. 1. t.5)
Hladno oružje su bodeži, kame, mačevi, sablje, bajunete i skakavci čije se sječivo nalazi pod pritiskom sabijene opruge, a iz drške iskaču pritiskom na puce ili polugu boksera i metalnih zvjezdica za bacanje, bez obzira na dužinu oštrice ili skrivene oštrice, bokseri te druga potajna oružja sa skrivenim oštricama (oružni štapovi, oružni kišobrani i sl.). Hladnim oružjem smatraju se i predmeti pogodni za nanošenje ozljeda kada se nose na javnim mjestima.

Već iz ove definicije hladnog oružja jasno je da je netko pobrkao lončiće: -skakavci su vrsta oružja???

Skakavci su, koliko je meni poznato, insekti.

Postoje i noževi koji su popularno nazvani "skakavci" jer njihova oštrica "iskače" iz drške na pritisak dugmeta.

U ovom zakonu insekti imaju sječivo koje se nalazi pod pritiskom sabijene opruge a iz drške iskaču pritiskom na puce ili polugu boksera(????) i metalnih zvjezdica za bacanje.????

Bokser je naprava koja se navlači na prste ili šaku ruke, napravljen od metala, a služi za nanošenje povreda. Nisam nikada vidio bokser koji ima polugu(???) i iz kojeg iskače oštrica, a kakve veze imaju "metalne zvjezdice za bacanje" potpuno je nejasno.

Za ovakvu rečenicu u osnovnoj školi nekada se dobijala jedinica, a doista nije jasno što je ovdje pisac mislio ili htio reći.
"MOJU PROŠLOST,GOSPODINE, PREPUŠTAM TVOJOJ MILOSTI.
MOJU SADAŠNJOST, TVOJOJ LJUBAVI.
A MOJU BUDUĆNOST, TVOJOJ PROVIDNOSTI."
User avatar
EdgarFranjul
Sheriff
Sheriff
Posts: 8373
Joined: Mon May 17, 2010 8:42 pm
Location: Pula
Contact:

Re: Sve nebuloze Zakona o oružju i pripadajućih pravilnika

Post by EdgarFranjul »

Članak 5. st.1. točka 10
Oružje za samoobranu je kratko i dugo vatreno oružje različitih kalibara. Ministar nadležan za unutarnje poslove određuje vrste i dozvoljene kalibre.

Dakle, ministar odlučuje o vrstama i dozvoljenim kalibrima oružja?

Izuzetna odgovornost. Samo, problem je u tome što ministar ne mora baš ništa znati o oružju. A problem je kada oni koji mu pripremaju materijale o kojima odlučuje znaju još manje o temi od njega samoga.
"MOJU PROŠLOST,GOSPODINE, PREPUŠTAM TVOJOJ MILOSTI.
MOJU SADAŠNJOST, TVOJOJ LJUBAVI.
A MOJU BUDUĆNOST, TVOJOJ PROVIDNOSTI."
User avatar
EdgarFranjul
Sheriff
Sheriff
Posts: 8373
Joined: Mon May 17, 2010 8:42 pm
Location: Pula
Contact:

Re: Sve nebuloze Zakona o oružju i pripadajućih pravilnika

Post by EdgarFranjul »

Članak 6. st.1.t.5)
streljivo za pištolje i revolvere s projektilom koje ima ekspanzijski učinak i meci za takvo streljivo osim streljiva za lov ili športsko oružje za osobe kojima je dozvoljeno koristiti g

Ovo je odredba koja kategorizira zabranjeno oružje koje spada u kategoriju A, o govori o:


Članak 7.

Oružje iz članka 6. ovoga Zakona se glede prava i obveza vlas­nika oružja razvrstava u:
1. zabranjeno oružje – oružje kategorije A i hladno oružje kojem je osnovna namjena napad ili nanošenje ozljeda te hladno oružje kada se nosi na javnim mjestima,

Što imamo ovdje?

Imamo zabranu tzv. ekspanzijskog streljiva, tj. streljiva koje u stvari služi za samoobranu, a po ovom zakonu je za samoobranu ZABRANJENO. Smiju ga koristiti LOVCI i STRIJELCI, građani za samoobranu - NE??

Dakle, u RH se za samoobranu smije koristiti streljivo koje u pravilu koristi vojska (ona se mora držati Ženevske konvencije po kojoj je takvo streljivo zabranjeno za vojnu uporabu).
Policija nije vezana Ženevskim konvencijama i nema posla s vojnicima druge države nego sa kriminalcim, pa je uporaba takvog streljiva normalna i uobičajena za policiju u gotovo cijelom svijetu (kod nas, naravno - ne).

Uporaba streljiva pune košuljice za samoobranu može dovesti do neželjene situacije da u samoobrani ne uspijemo zaustaviti napadača(iz jednostavnog razloga što zrno nije predalo svu energiju metka tijelu već je prošlo kroz tijelo) ili čak možemo istim zrnom raniti još nekoga.

Znači, zrna koja se ciljano proizvode za samoobranu, koja imaju tzv. stopping power NE SMIJU se koristiti za ono za što su namijenjena, dok takva zrna MOGU koristiti strijelci(za papirnate mete(??) i lovci - ovo je opravdano.
"MOJU PROŠLOST,GOSPODINE, PREPUŠTAM TVOJOJ MILOSTI.
MOJU SADAŠNJOST, TVOJOJ LJUBAVI.
A MOJU BUDUĆNOST, TVOJOJ PROVIDNOSTI."
User avatar
BorisVasiljevic
Deputy
Deputy
Posts: 270
Joined: Mon Feb 01, 2010 1:06 pm
Location: Pula
Contact:

Re: Sve nebuloze Zakona o oružju i pripadajućih pravilnika

Post by BorisVasiljevic »

Jel može neka svjetlija boja za komentar? Ova plava se jako guši u pozadinskoj boji foruma da je ovo vrlo, vrlo teško čitati.

Mislim da treba detaljno odraditi članak 30 tog zakona jer se količina kretenizama vezana uz navedeni članak replicira danonoćno metodom "moja baba mi je tako rekla", pogotovo sa najjačeg "foruma o oružju" u regiji (ovo bi stavio pod pedeseterostruke navodnike ali ne bi nitko skužio šta je pjesnik htio reći time).

Stvari koje se uz taj članak zakona izmišljaju su posve užasno prenapuhane i nemoguće za povjerovati čak i u ovoj državi gdje je sve nemoguće i sve van svake pameti ipak često moguće.
Chuck Norris can squeeze orange juice from a banana.
User avatar
EdgarFranjul
Sheriff
Sheriff
Posts: 8373
Joined: Mon May 17, 2010 8:42 pm
Location: Pula
Contact:

Re: Sve nebuloze Zakona o oružju i pripadajućih pravilnika

Post by EdgarFranjul »

Nadam se da je sada bolje :smile:

Ovu temu pokrenuo sam baš zato jer oko toga ima puno nejasnoća, a svaka baba si dozvoljava komentiranje ovog zakona. A komentari - prestrašno :angry:

Idem po redu, članak po članak, a kada završim sa Zakonom, obradit ću i pripadajuće pravilnike.
Nadam se da će biti i upita, jer svi samo gledaju a nitko ne komentira.

Polemika je poželjna, ako je dobra , smislena i kvalitetna. Za nebuloze tipa "skida mi se boja sa cijevi pištolja od pucanja" i slično, na ovom forumu nema mjesta.
Postoji forum na kojem su takve teme uobičajene, pa neka ostanu tamo.

"MOJU PROŠLOST,GOSPODINE, PREPUŠTAM TVOJOJ MILOSTI.
MOJU SADAŠNJOST, TVOJOJ LJUBAVI.
A MOJU BUDUĆNOST, TVOJOJ PROVIDNOSTI."
User avatar
EdgarFranjul
Sheriff
Sheriff
Posts: 8373
Joined: Mon May 17, 2010 8:42 pm
Location: Pula
Contact:

Re: Sve nebuloze Zakona o oružju i pripadajućih pravilnika

Post by EdgarFranjul »

1. Odobrenje za nabavu oružja fizičkoj osobi

Članak 10.

Nadležno tijelo izdat će fizičkoj osobi odobrenje za nabavu oružja za oružje kategorije B ukoliko ispunjava opće i posebne uvjete.
Opći uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavu oružja fizičkoj osobi su:
1) da ima opravdani razlog za nabavu oružja,
2) da je navršila 21. godinu života,
3) da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv Repub­like Hrvatske, za kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, za kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine te kaznena djela koja u sebi sadrže elemente nasilja, a sadržani su u kaznenim djelima protiv imovine, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv službene dužnosti, protiv Oružanih snaga Republike Hrvatske, protiv okoliša koja se odnose na mučenje ili ubijanje životinja, ili ako je za takvo kazneno djelo pokrenut postupak,
4) da nije pravomoćno kažnjena za prekršaj odnosno da se ne vodi postupak za prekršaj iz područja javnog reda i mira i drugih zakona u kojima su propisani prekršaji s elementima nasilja, posebice za prekršaje iz područja nasilja u obitelji ili joj je izrečena zaštitna mjera radi nasilja u obitelji,
5) da ne postoje druge okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zlouporabljeno, a osobito: češće i prekomjerno uživanje alkohola, konzumacija opojnih droga ili drugih omamljujućih sredstava, poremećeni obiteljski odnosi, sukobi s okolinom, agresivno i ekscesno ponašanje te drugi poremećaji u ponašanju, disciplinske povrede propisa o lovstvu ili športskom streljaštvu i sl.,
6) da ima uvjete za siguran smještaj i čuvanje oružja.
Posebni uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavu oružja fizičkoj osobi su:
1) da je na zdravstvenom pregledu utvrđeno da je zdravstveno sposobna za držanje i nošenje oružja,
2) da raspolaže tehničkim znanjem i vještinom za pravilnu uporabu oružja i da poznaje propise koji se odnose na držanje ili držanje i nošenje oružja.
Iznimno od stavka 2. točke 2. ovoga članka odobrenje za nabavu oružja može se izdati policijskim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova, pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske i pravosudne policije s navršenih 18 godina života, koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, zaštitarima koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, članovima športske streljačke udruge koji se aktivno natječu u streljaštvu i osobama s položenim lovačkim ispitom.
"MOJU PROŠLOST,GOSPODINE, PREPUŠTAM TVOJOJ MILOSTI.
MOJU SADAŠNJOST, TVOJOJ LJUBAVI.
A MOJU BUDUĆNOST, TVOJOJ PROVIDNOSTI."
User avatar
EdgarFranjul
Sheriff
Sheriff
Posts: 8373
Joined: Mon May 17, 2010 8:42 pm
Location: Pula
Contact:

Re: Sve nebuloze Zakona o oružju i pripadajućih pravilnika

Post by EdgarFranjul »

Što je "opravdani razlog za nabavu oružja"?

U kasnijim člancima će to biti pojašnjeno, no ova odredba je potpuno promašena.
Zašto?
Što je "opravdano" a što nije i tko to utvrđuje i kako?

Ako netko ispunjava zdravstvene uvjete, godine života, nekažnjavan je, ima položen tečaj o poznavanju oružja (ovo je posebna tema o kojoj će više riječi biti kasnije), NE BI TREBALO TRAŽITI JOŠ I NEKAKVE DRUGE RAZLOGE.

Da li je nekome potreban razlog za nabavku automobila?????

Točka 4. je posebna priča: ova odredba NEGIRA članak 28. Ustava RH koje navodi da je „ svatko nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja.“


Ovakvom odredbom prejudicira se nečija krivnja i čovjek protiv kojeg je samo POKRENUT kazneni ili prekršajni postupak (to još ne znači da će biti proglašen KRIVIM i kažnjen - može biti i oslobođen) u svakom slučaju ostaje bez oružja koje je LEGALNO imao.

Što se tiče disciplinskih prekršaja u lovačkim i sportskim društvima, to definitivno NIJE razlog da se nekome oduzme oružje, a krši se i odredba po kojoj nitko ne može dva puta biti kažnjen za isto djelo.
"MOJU PROŠLOST,GOSPODINE, PREPUŠTAM TVOJOJ MILOSTI.
MOJU SADAŠNJOST, TVOJOJ LJUBAVI.
A MOJU BUDUĆNOST, TVOJOJ PROVIDNOSTI."
User avatar
EdgarFranjul
Sheriff
Sheriff
Posts: 8373
Joined: Mon May 17, 2010 8:42 pm
Location: Pula
Contact:

Re: Sve nebuloze Zakona o oružju i pripadajućih pravilnika

Post by EdgarFranjul »

Vraćamo se na čl. 6 st.1.t.10.:

u zabranjeno oružje (kategorija A) spada i
poluautomatsko vatreno oružje za civilnu uporabu, koje je slično automatskom vatrenom oružju

Koje poluautomatsko oružje za civilnu uporabu je SLIČNO automatskom oružju (koje spada u kategoriju A, dakle, ZABRANJENO oružje?

I tko to utvrđuje?

Postoje SPORTSKE puške koje se koriste u streljaštvu, bilo klasičnom, bilo praktičnom koje LIČE na vojno oružje. Da li to znači da ih treba zabraniti???

Pa i GLOCK 17 sliči AUTOMATSKOM oružju, GLOCKU 18.
Beretta 92 liči na automatsku Berettu 93, Češka Zbrojovka 75 liči na ČZ koja je automatska...
"MOJU PROŠLOST,GOSPODINE, PREPUŠTAM TVOJOJ MILOSTI.
MOJU SADAŠNJOST, TVOJOJ LJUBAVI.
A MOJU BUDUĆNOST, TVOJOJ PROVIDNOSTI."
User avatar
EdgarFranjul
Sheriff
Sheriff
Posts: 8373
Joined: Mon May 17, 2010 8:42 pm
Location: Pula
Contact:

Re: Sve nebuloze Zakona o oružju i pripadajućih pravilnika

Post by EdgarFranjul »

Članak 12.

Postojanje uvjeta iz članka 10. stavka 3. točke 2. ovoga Zakona podnositelj zahtjeva dokazuje:
1) za oružje kategorije B – potvrdom o osposobljenosti za držanje i nošenje i pravilnu uporabu oružja koju izdaje nadležno tijelo Ministarstva unutarnjih poslova,
2) za lovačko oružje kategorije B – lovačkom iskaznicom kojom se dokazuje položeni lovački ispit i bavljenje lovom,
3) za športsko oružje – članovima športske streljačke udruge koji se aktivno natječu u streljaštvu, uz pisanu potvrdu krovne udruge koja vodi evidenciju članova svih hrvatskih športskih streljačkih udruga.
Policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova, pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske i pravosudne policije koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, postojanje posebnih uvjeta iz članka 10. ovoga Zakona dokazuju ispravom izdanom od nadležnog ministarstva iz koje je vidljivo da su zdravstveno sposobni i osposobljeni za držanje i nošenje oružja.
Zaštitari koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje postojanje posebnih uvjeta iz članka 10. ovoga Zakona dokazuju dopuštenjem za obavljanje poslova privatne zaštite.
"MOJU PROŠLOST,GOSPODINE, PREPUŠTAM TVOJOJ MILOSTI.
MOJU SADAŠNJOST, TVOJOJ LJUBAVI.
A MOJU BUDUĆNOST, TVOJOJ PROVIDNOSTI."
User avatar
EdgarFranjul
Sheriff
Sheriff
Posts: 8373
Joined: Mon May 17, 2010 8:42 pm
Location: Pula
Contact:

Re: Sve nebuloze Zakona o oružju i pripadajućih pravilnika

Post by EdgarFranjul »

Što to znači : članovima športske streljačke udruge koji se aktivno natječu u streljaštvu, uz pisanu potvrdu krovne udruge koja vodi evidenciju članova svih hrvatskih športskih streljačkih udruga.

Zašto bi se netko tko je član sportske udruge za streljaštvo MORAO AKTIVNO NATJECATI u streljaštvu???
Zašto netko ne bi mogao biti član i dolaziti samo na treninge???

Ionako nije nikakva pogodnost imati oružni list za DRŽANJE SPORTSKOG oružja.

Idemo dalje: "pisana potvrda krovne udruge KOJA vodi evidenciju svih streljačkih udruga u RH???

U RH NE postoji samo JEDNA krovna udruga. Hrvatski streljački savez je krovna udruga, ali samo za klasično streljaštvo. Praktično streljaštvo ima SVOJU krovnu udrugu, Hrvatsku udrugu praktičnog streljaštva (CROPSA).
Dakle, netko si je uzeo pravo da odredi nekoga za nešto, ne uzimajući pritom u obzir stvarno stanje na terenu, tj. da postoji krovna udruga praktičnog streljaštva, uredno registrirana, čije se postojanje ovakvim zakonom negira.

Da ne govorim da je izmišljanjem ovih potvrda JAKO pogodovano HSS-u, jer HSS NAPLAĆUJE potvrde 150,00 kuna godišnje.
A sada imaju i izliku organizirati kojekakva "banana" natjecanja na koja dolaze ljudi koji tamo MORAJU doći, jer zakon kaže da se MORAJU AKTIVNO baviti streljaštvom.
Dakle, organizira se "tekma" na koju dođu oni kojima treba potvrda, ispucaju 10 metaka bilo gdje prema meti i to je to. AKTIVNO se bave streljaštvom.
Naravno, klubovi uzimaju KOTIZACIJU za te "tekme".

Ovakvo pogodovanje nekome ima svoje ime, a može se pročitati u Kaznenom zakonu RH.
"MOJU PROŠLOST,GOSPODINE, PREPUŠTAM TVOJOJ MILOSTI.
MOJU SADAŠNJOST, TVOJOJ LJUBAVI.
A MOJU BUDUĆNOST, TVOJOJ PROVIDNOSTI."
Post Reply