Malo povijesti...

Neobavezna rasprava bez svađa.
User avatar
EdgarFranjul
Sheriff
Sheriff
Posts: 8382
Joined: Mon May 17, 2010 8:42 pm
Location: Pula
Contact:

Re: Malo povijesti...

Post by EdgarFranjul »

4. lipnja 1995. operacija Skok 2 – kako su Hrvati spasili Bihać od genocida srpske vojske?
Piše: Petar Horvatić -
4. lipnja 2017. u 08:000


Operacijom su Glamoč i Bosansko Grahovo, kao i cesta koja ih povezuje, stavljeni pod kontrolu hrvatskog topništva, što je smanjilo srpski pritisak na Bihać.

Operacija Skok 2 odvijala se od 4. do 11. lipnja 1995. godine na području jugozapadne BiH, a u njoj su zajednički sudjelovale postrojbe HV-a i HVO-a. Ova akcija bila je nastavak operacije Skok 1 iz travnja kada je pod kontrolu stavljena Dinara. Cilj hrvatskih snaga bio je razbiti neprijatelja na smjeru koji vodi prema Bosanskom Grahovu i staviti pod kontrolu dalekometnog topništva Bosansko Grahovo i Glamoč. Hrvatske snage koje su sudjelovale u ovoj akciji bile su: 4. gbr, 3/126. dp, 1. HGZ, 1. bojna 1. gbr HV, 264. izvidničko – diverzantska satnija Zbornog područja Split, 3. gbr HVO i SP MUP HR HB.

Sama operaciju započela je napadom u smjeru sela Crni lug. Istovremeno, kreće se u smjeru uzvisina iznad Crvenih greda na Dinari te prema sjevernom dijelu Livanjskog polja. Prvi dan akcije svi ciljevi su dostignuti i nakon daljnjih napora na širenju istočnom i zapadnom stranom Livanjskog polja, snage su se spojile na sjevernom rubu. U narednim danima oslobođeni su Mali i Veliki Šator. Nakon utvrđivanja položaja, linija bojišnice nije pomicana.

Završetkom operacije Glamoč i Bosansko Grahovo, kao i cesta koja ih povezuje, stavljeni su pod kontrolu hrvatskog topništva. To je značajno oslabilo srpski pritisak na Bihać. Srpske snage bile su prisiljene povući se s tog bojišta i koncentrirati se na Glamoč i Grahovo.

Nakon tog uspjeha Hrvatske vojske i HVO-a, vidjevši promjenu vojne situacije u zapadnoj Bosni, dvadeset dana prije Oluje na Bihać krenula gotovo sva armada srpske vojske u operaciji Mač s ciljem zauzimanja Bihaća. Sve to je slomljeno veličanstvenom vojnom akcijom Oluja, a Bihać je bio spašen od ponavljanja genocida u Srebrenici.

Izvor: narod.hr/povijest.hr

https://narod.hr/kultura/4-lipnja-1995- ... ske-vojske
"MOJU PROŠLOST,GOSPODINE, PREPUŠTAM TVOJOJ MILOSTI.
MOJU SADAŠNJOST, TVOJOJ LJUBAVI.
A MOJU BUDUĆNOST, TVOJOJ PROVIDNOSTI."
User avatar
EdgarFranjul
Sheriff
Sheriff
Posts: 8382
Joined: Mon May 17, 2010 8:42 pm
Location: Pula
Contact:

Re: Malo povijesti...

Post by EdgarFranjul »

28. ožujka 1923. – kako su talijanski fašisti htjeli izbrisati postojanje Hrvata u Istri?
Piše: Petar Horvatić - 28. ožujka 2018. u 08:00Na današnji dan 1923. godine, fašistička Italija zabranila je upotrebu hrvatskog jezika u upravi u Istri. Podsjetimo, istarski su krajevi pripali Italiji nakon Prvog svjetskog rata kao ratni pobjednički plijen nad Austro-Ugarskom. Talijanska je vlada praktički odmah 1918. započela s pokušajima nasilne talijanizacije tamošnjih Hrvata i Slovenaca.

Već i prije pojave fašizma, dakle, dolazi do sustavnog kršenja nacionalnih prava Hrvata i Slovenaca, a talijanski premijer Vittorio Emanuele Orlando već je 24. studenog 1918. poslao brzojav u Trst s uputama za kaznene mjere protiv Slovenaca i Hrvata.


Čitatelj će biti šokiran podacima i razmjerima ovog kulturocida i etnocida nad hrvatskim narodom Istre.

Tko je bio dr. Božo Milanović, svećenik antifašist, zbog kojeg su u Istri zviždali predsjednici?

Ernest Radetić, hrvatski književnik iz Baderne u Istri, sumira teški gubitak koju je hrvatska stvar pretrpjela u Istri tih godina: “Od 169 hrvatskih osnovnih škola, dvije gimnazije, dva ženska učiteljistva, 343 hrvatska učitelja, sličan broj svećenika Hrvata, tri hrvatske tiskare i tri dnevna lista, dva tjednika na hrvatskom jeziku, više stotina prosvjetnih, športskih i omladinskih društava gospodarskih zadruga i štedionica, niz narodnih domova po selima i gradićima, znatan broj općinskih uprava u rukama Hrvata – nije ostalo ništa… imali smo sve što jedan narod samoniklo kulturan, ponosan, svjestan svoje narodnosti i narodne časti može imati… sve su nam otjerali, sve pozatvarali, sve uništili i spalili, sve povelje, sve kulturne spomenike, čak i hrvatske natpise na nadgrobnim pločama, sve, sve, sve, pa i časna imena otaca i djedova naših, sve su nam odnarodili, zatrli, iskrivili, upropastili.” (Ernest Radetić, „Istarski zapisi“, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1969., str. 289 – 291).


Nije ovaj najdrastičniji navod o paležima preuveličavanje. Radetić navodi primjere na području Baderne – njegovog rodnog mjesta odakle je 1920. godine emigrirao u Jugoslaviju – u kontekstu protuhrvatskog nasilja povodom talijanskih parlamentarnih izbora od 15. svibnja 1921. godine: dan prije izbora skupina fašista koja je došla na vojnim kamionima polila je benzinom i zapalila kuću lokalnog trgovca Petra Burića, u nekoliko kilometara dalekim selima Pajarima su zapalili kuće Gašpara Heraka i Antuna Heraka. Nekoliko dana ranije, 7. svibnja 1921. godine, fašisti su spalili i župni ured u nekoliko kilometara dalekoj Kringi i teško zlostavljali župnika Božu Milanovića. Tomo Herak, koji je bio kandidat na parlamentarnim izborima, uhićen je prije izbora, a čitavo selo Heraki (nekoliko kilometara daleko od Baderne) je zapaljeno.

Talijanizacija Istre- cilj iskorjeniti postojanje Hrvata i Slovenaca

Talijanizacija je bila posebno izražena u iskorjenjivanju hrvatskih i slovenskih imena i prezimena. U prvoj fazi osobna imena i prezimena, te svi zapisi i javni natpisi prilagođeni su pravopisnim pravilima talijanskog jezika (npr.Antončić je pretvoreno u Antoncich ).

U drugoj fazi, koja je počela 1926., također su značajno talijanizirali imena (primjerice Antoncich je tada pretvoren u Antonelli), 7. travnja 1927. u Istri počinje nasilna talijanizacija hrvatskih prezimena. To je bio zloglasni zakon o zabrani “smiješnih” hrvatskih imena. U već uz napredovaloj fazi talijaniziranja, donijeti su Zakon o službenoj promjeni onih imena koja vrijeđaju javni red ili nacionalne osjećaje iz 1928. i Zakona o smiješnim i sramotnim imenima i prezimenima iz 1936.
Usporedno je provedeno talijaniziranje toponima, a hrvatski natpisi su iskorijenjivani i s nadgrobnih spomenika, natpisa na crkvama i kapelicama i slično.

Fizičko nasilje nad Hrvatima

Osim jezičnog i kulturnog nasilja, protiv Hrvata i Slovenaca je bilo usmjereno i najprimitivnije i brutalno fizičko nasilje. Vlast je od početka tolerirala ili čak podržavala terorističke “skvadre” (talijanski squadra = skupina), od kojih su se kasnije razvile razbijačke fašističke bande koje su terorizirale Hrvate.

Talijani su željeli dokazati da je ono što rade ispravno. Ove promotivne kampanje usmjerene su posebice na interpretaciju nekih povijesnih nedjela. Još je kod nasilnog talijaniziranja imena i toponima službeno korišteno “objašnjenje” da se tobože “slavenizirana” imena i prezimena vraćaju u tobože izvorni talijanski oblik. Rezultat je takvog dugogodišnjeg propagandnog rada, da danas prosječan Talijan iz Trsta ili Gorice (talijanskog dijela) uče do stanovite mjere izobličene sliku povijesti tih područja.

Od 27. srpnja 1942. do 11. rujna 1943. na otoku Rabu postojao je talijanski Koncentracijski logor Kampor. U logoru patilo je oko 15 000 Hrvata, Slovenaca i Židova. Neljudski životni uvjeti, glad, bolesti i nasilje prouzročili su masovno umiranje logoraša. Poslanik NDH u Rimu Ante Nikšić ističe početkom srpnja 1943. da se u talijanskim sabirnim logorima nalazi oko 70 000 Hrvata.

Zloglasan je bio logor i na otoku Molatu. Neki tvrde da je kroz molatski logor prošlo oko 10 000 ljudi, dok neki zagovaraju brojku oko 20 000 ljudi. Već 20. srpnja 1942. u logoru je bilo 1320 osoba, u rujnu 2227, a u sljedeća 2 mjeseca dovezeno ih je još 2895.

Tijekom postojanja logora umrlo je 700, a strijeljano je 300- tinjak ljudi.

O zločnima Talijana-fašista nad Hrvatima s druge strane obale Apeninskog poluotoka napisano je više knjiga, a posebno je značajna Josipa Grbelje “Talijanski genocid u Dalmaciji”, u kojoj autor opisuje stradanja Hrvata od fašista i gubitak devet članova svoje obitelji.

Lažirana povijest i prosječne predodžbe o hrvatstvu Istre

Tako se kod prosječnih Talijana – osobito u području na talijanskoj istočnoj granici prema Sloveniji i Hrvatskoj – mogu naći ovakve predodžbe o povijesti:

– U području hrvatskog i slovenskog primorja uvijek su živjeli pretežno Talijani. To su bile uvijek “najtalijanskije zemlje” (“terre italianissime”). Kao dokaz uzimaju se popisi pučanstva iz 19. stoljeća, u kojima se osobe koje su makar natucale talijanski uračunavalo kao osobe čiji je materinski jezik talijanski (u tadašnjim Austrijskim popisima nije se ljude pitalo za narodnost, nego isključivo za materinji jezik); a onda se uzima da su te osobe ujedno etnički Talijani (analogno logici da su Irci ili Škoti kojima je materinski jezik engleski – proglasi Englezima; ili da se Srbe u Hrvatskoj proglasi etničkim Hrvatima, obzirom da najvećim dijelom govore hrvatski kao materinski jezik). Tu onda proizlazi da bi u Istri bilo gotovo polovica Talijana; slične manipulacije s “materinskim jezikom” upotrebljavane su u političke svrhe i drugdje u Austro – Ugarskoj.

-Slaveni su se po tim tvrdnjama počeli naseljavati u te “najtalijanskije zemlje” u većem broju tek nedavno, npr. u 19. ili ranom 20. stoljeću, i odmah su počeli s nasiljem nad siromašnim talijanskim domaćinima. Zapravo je činjenica da su neka do tada mala mjesta napučena Talijanima počela u vrijeme industrijalizacije naglo rasti (npr. je danas najveći istarski grad Pula imao 1850. godine svega 1.100 stanovnika, da bi do 1869. stanovništvo poraslo na 10.640, a do 1890. na 31.600 stanovnika), što je uslijed doseljavanja stanovništva – najvećim dijelom iz bliskog ruralnog većinski hrvatskog zaleđa – dovelo do promjene etničkog sastava stanovništva na tim urbanim mikrolokacijama.

-Nakon pada fašizma Slaveni su uspjeli provesti svoj plan i zauzeti veliki dio “talijanskog tla”, ubili mnoštvo Talijana i pobacali u fojbe (jame). Činjenica da je jugoslavenski komunizam 1945. godine sličnu brutalnost pokazivao i drugdje se ne uzima u obzir: revolucionarno komunističko nasilje se sagledava isključivo kao slavenski teror nad Talijanima.

– Prosječni Talijani iz tih područja vide fašizam kao pokret koji je bio zlo; međutim smatraju da Talijani zapravo nisu činili ratne zločine (što je daleko od istine) i da nisu bili “tako loši” za vrijeme rata.

-Ne prihvaćaju zlo fašizma u obliku postojanje fašističkih koncentracijskih logora kao primjerice koncentracijskog logora Kampor. Ovaj tip vjerovanja je sve snažniji u cijeloj Italiji. Takav pogled također podržava čak veliki dio talijanskih intelektualaca.

Na sličan način kao među Hrvatima Istre, fašistička Italija provodila je terorom i nasiljem vrlo jaku talijanizaciju među Slovencima, osobito u pograničnom od Trsta prema Gorici i priobalnom dijelu, te Austrijancima u Južnom Tirolu.

Izvor: narod.hr

https://narod.hr/kultura/28-ozujka-1923 ... vata-istri
"MOJU PROŠLOST,GOSPODINE, PREPUŠTAM TVOJOJ MILOSTI.
MOJU SADAŠNJOST, TVOJOJ LJUBAVI.
A MOJU BUDUĆNOST, TVOJOJ PROVIDNOSTI."
User avatar
EdgarFranjul
Sheriff
Sheriff
Posts: 8382
Joined: Mon May 17, 2010 8:42 pm
Location: Pula
Contact:

Re: Malo povijesti...

Post by EdgarFranjul »

Jure Vujić: Crveni teror za vrijeme španjolskog građanskog rata – Suočavanje s prošlosti na španjolski način
Piše: Jure Vujić - 18. rujna 2018. u 16:00


U memoriji mnogih Španjolaca, unatoč neupitnim zločinima nedemokratskog i reakcionarnog njegova režima, Franco ostaje zaslužan za sprečavanje daljnjeg širenja komunizma i zone utjecaja Sovjetskoga Saveza na južnome kraku Mediterana. Sve to i objašnjava zašto je Francov režim imao savezništvo i potporu SAD-a i Zapada, piše Jure Vujić za Vijenac Matice hrvatske.

Pitanje politike pamćenja i suočavanja s totalitarnom prošlošću nije samo svojstveno bivšim komunističkim totalitarnim državama nego je i, kako se čini, aktualno pitanje zapadnoeuropskih demokratskih država poput današnje Španjolske, u kojoj je sadašnja vlada lijevoga centra, čiji je predsjednik Pedro Sánchez, odlučila premjestiti posmrtne ostatke nekadašnjega diktatora Francisca Franca iz mauzoleja u Dolini palih (Valle de los Caidos), u kojem oni leže od njegove smrti 1975. Tomu se španjolska desnica protivi. Zanimljivo je ustanoviti kako su europska ljevica i ostaci bivše komunističke nomenklature u zemljama bivšega istočnog bloka uvijek relativizirali zločine komunizma te još i danas koče proces suočavanja s prošlošću (Hrvatska po tome pitanju ostaje zemlja slučaj u kojoj masovni zločini komunističkoga režima nisu procesuirani), dok se primjerice u Španjolskoj centristička ljevica skupa s radikalnom ljevicom pozivajući se na demokraciju i tzv. „povijesne istine“ upušta u morbidno otvaranje nezacijeljenih rana iz Građanskoga rata, u kojem su obje strane počinile masovne zločine.

Povijesna je činjenica da se tadašnje španjolsko komunističko vodstvo (izuzev anarhističkih slobodarskih skupina koje su poslije likvidirane u staljinističkim čistkama) nije borilo za demokraciju, već za uspostavu diktature proletarijata i uništenje svega što je podsjećalo na stari monarhistički kršćansko-konzervativni poredak. I zbog toga u memoriji mnogih Španjolaca, unatoč neupitnim zločinima nedemokratskog i reakcionarnog Francova režima, Franco ostaje zaslužan za sprečavanje daljeg širenja komunizma i zone utjecaja Sovjetskoga Saveza na južnome kraku Mediterana. Sve to i objašnjava zašto je Francov režim imao savezništvo i potporu SAD-a i Zapada.

Lijevo-republikanski narativ

Odluku o ekshumaciji Francova tijela podupiru, uz socijaliste Sánchezove vlade, radikalna ljevica Podemos, katalonski pristaše neovisnosti i nacionalisti iz Baskije, dok je desnica Narodne stranke istaknula da će zbog te najave pokrenuti postupak na Ustavnome sudu. Naime, Ustav je usvojen 1978, tri godine nakon demokratske tranzicije, kada je usvojen i zakon o amnestiji za sve frankističke zločine. Treba također podsjetiti da je za vrijeme vlade Joséa Luisa Rodrígueza Zapatera (2004–2011), koji je otvorio pitanje ekshumacije Franca iz Doline palih, osnovana 2011. ekspertna skupina koja se bavila tim pitanjem te je zaključila da ne treba dirati taj spomenik „koji je izgrađen u patnji“ niti ga zamijeniti drugim spomenikom, koji bi imao simbolizirati pravnu državu i demokraciju. Naime, ispod toga mauzoleja visoka 150 metara položeni su ostaci 27.000 frankističkih boraca i oko 10.000 republikanskih. Do sada je identificirano njih 21.000. Stoga nije ni čudo da su Španjolci o tom pitanju podijeljeni, a prema istraživanju agencije Sigma za dnevni list El Mundo od 15. srpnja ove godine, 40,9 posto ispitanika podupire ekshumaciju, 38,5 posto joj se protivi, a 20,6 posto ispitanika ne izjašnjava se.

U službenoj historiografiji često se ističe ubojstvo pjesnika Federica Garcíje Lorce koje su počinili falangisti, dok se često propušta istaknuti da su republikanci ubili književnike Ramira de Maeztua i Pedra Muñoza Secu te rušili povijesne spomenike i crkve, počinivši svojevrsni kulturocid.

Suluda je zamisao da bi trebalo, kako je najavljeno, obračunati se s antidemokratskom frankističkom prošlošću tako da se iskopaju „sve povijesne osobe koje nisu bile demokrati“, što bi podrazumijevalo da treba preorati groblja svih kraljeva Španjolske u Escorialu. Službena španjolska, ali i europska historiografija, koja je ideološki naklonjena lijevo-republikanskom tumačenju Građanskoga rata, često apstrahira i propušta objasniti uzročno-posljedičnu poveznicu između Francova ustanka iz srpnja 1936. i tzv. „crvenog terora“ (terror rojo), koji obuhvaća nasilje republikanskih, komunističkih i anarhističkih skupina neposredno nakon proglašenja Republike i tijekom cijeloga Građanskog rata, a koja je uperena protiv katoličkoga klera i „nacionalista“.

Naime, i prije samog tzv. ustanka 17. i 18. srpnja 1936, koji se naziva „državnim udarom“, komunističke i proleterske organizacije nad kojima vlasti Druge republike nisu imale kontrolu de facto preuzimaju vlast. U Kataloniji i Aragonu, usprkos pozivu na suzdržanost i mir, prisilno su kolektivizirana seoska gospodarstva te je proglašeno ukidanje privatnoga vlasništva i valute. Komunističke i anarhističke milicije uspostavljaju na lokalnoj razini paralelnu strahovladu koja čini još veću represiju nego što su je provodile frankističke vojske i skupine. Također treba spomenuti masovne zločine u Paracuellosu u kojima su republikanci i komunisti u prvim tjednima bitke za Madrid (studeni–prosinac 1936) likvidirali dvije tisuće političkih zatvorenika.

Subverzija ustavnog poretka

Međunarodna zajednica bila je zgrožena nesmiljenim republikanskim nasiljem nad španjolskim klerom, masovnim ubojstvima i progonima te rušenjem i oskvrnućem brojnih samostana i crkava. Znatno prije tzv. frankističkoga državnog udara iz 1936. povjesničar Bartolomé Bennassar ističe kako je već u svibnju 1931. uništeno više od stotinu crkava, a pripadnici klera sustavno su progonjeni kao „simboli konzervativnog poretka“.

Britanski povjesničar Antony Beevor iznosi brojku od 41.814 ubijena svećenika, među kojima trinaest biskupa i 283 časne sestre. Većinom su ubijeni u ljetu 1936. Vatikan danas službeno priznaje dvije tisuće mučenika Španjolskoga građanskog rata. Antifašistički komiteti su se također iskazali u sustavnom „revolucionarnom vandalizmu“ pa su tako napadali i crkvu ­Sagrada Família u Barceloni te uništili i planove arhitekta Antonija Gaudija, kao i zapalili niz neprocjenjivo vrijednih biblioteka u samostanima. Političko nasilje obuhvaćalo je i represiju staljinističkoga tipa unutar samih komunističko-republikanskih redova, koje provode tzv. checasi (po uzoru na tajnu rusku policiju Čeka), samoproglašene istražne proleterske i narodne komisije te političku policiju narodne armije (Servicio de Información Militar), koja je provela čistke među pripadnicima revolucionara i anarhista, o čemu će pisati Simone Weil i George Orwell, pripadnici republikanskih redova. Razumije se da bilanca „crvenog terora“ ne opravdava bilancu „crnog terora“ frankističkoga režima, koja je za trajanja rata i potom frankističke diktature usmrtila između 150.000 i 400.000 ljudi.

Španjolci su podijeljeni oko pitanja ekshumacije posmrtnih ostataka diktatora Francisca Franca čiji je režim odgovoran za smrt između 150.000 i 400.000 ljudi

Treba spomenuti i posebno složen političko-društveni kontekst u kojem je izbio Španjolski građanski rat. On je bio posljedica niza različitih i složenih društvenih, gospodarskih, kulturnih i političkih kriza u Španjolskoj tijekom više generacija. Nakon proglašenja Druge republike 1931, rast napetosti kulminirao je ustankom u Asturiji 1934. Provele su ga socijalističke snage iz regije Asturije koje su zagovarale ukidanje republikanskoga sustava definirana Ustavom iz 1931. i zamjenu toga sustava socijalističkim. Riječ je o revolucionarnom procesu koji je završio u represiji nakon kratkotrajne uspostave asturijske socijalističke republike. Španjolski građanski rat ne može se reducirati isključivo na tzv. Francov državni udar iz 1936. niti tumačiti manihejistički u smislu da su romantični dobronamjerni republikanci branili demokraciju protiv zlih fašističkih diktatora, s obzirom na to da je većina aktera na lijevoj strani pripadala tvrdim dogmatskim komunistima i staljinistima koji nisu priznavali demokratska pravila. Također treba podsjetiti da je kralj Alfons XIII. želio uspostavu ustavnog poretka.

No nakon protumonarhističkih prosvjeda i potpisivanja ugovora iz San Sebastiána između raznih republikanskih struja, pobjeda republikanskih kandidata na lokalnoj općinskoj razini u travnju 1931. prikazana je kao poraz monarhističkoga režima, što nije odgovaralo istini na terenu jer precizni rezultati nisu objavljeni, a većina ruralnih sredina bila je za očuvanje monarhističkoga poretka. To nije sprječavalo socijaliste i republikance da u travnju 1931. jednostrano proglase pobjedu Druge republike i izbacivanje monarhije. Nova republikanska vlada nije nikada bila potpuno funkcionalna i nije mogla pravno promijeniti oblik režima jer Ustav iz 1876., koji je bio na snazi, nije predviđao mogućnost ukidanja monarhije. Stoga mnogi analitičari smatraju da je proglašenje Druge republike bilo protuustavno i izvedeno pod pritiskom ulice u Madridu; bio je to, kako kažu, „državni udar“ i „subverzija ustavnoga poretka“.

Frustracije španjolske ljevice

Inače, američki povjesničar i član Američke akademije znanosti i umjetnosti Stanley Paine, čija su djela bila zabranjena u Francovoj Španjolskoj, iznosi tezu da je španjolska ljevica svjesno isprovocirala vojni puč iz 1936. kako bi pod vodstvom Sovjetskoga Saveza pokrenula političku i socijalnu revoluciju. Payne k tome ističe kako se, za razliku od španjolske desnice, tamošnja ljevica nije nikada ispričala za zločine koje je počinila u Građanskome ratu te priznala izravnu odgovornost za pokretanje toga rata, premda je bila na vlasti u više navrata. Prema mišljenju analitičara Joséa Marije Ballestera, odluka socijalističkoga premijera suprotna je sporazumu o nacionalnom pomirenju koje je uslijedilo 1977. kao prešutni dogovor španjolske ljevice i desnice o „stavljanju pod tepih“ pitanja žrtava i odgovornosti za Građanski rat.

Treba napomenuti da za razliku od drugih zemalja, poput Portugala, Grčke ili Čilea, u kojima je ljevica bila aktivna u rušenju dominantnog sustava, španjolska ljevica samo je svjedočila mirnoj demokratskoj tranziciji koja je uslijedila nakon Francove smrti 1975. Vlada Felipea Gonzáleza tijekom 80-ih i 90-ih godina nikada nije dovodila u pitanje taj prešutni pakt. Tek je Zapaterova vlada izglasavanjem zakona o povijesnom pamćenju otvorila put novim podjelama u društvu. Pedro Sánchez najavama ekshumacije Franca ponajprije izražava dugogodišnju frustraciju španjolske ljevice, koja se nikada nije pomirila da je izgubila rat te da nije svrgnula s vlasti „diktatora Franca“ koji je umro u svom krevetu. S druge strane, takva simbolička odluka odražava revanšističko raspoloženje ljevice i zapravo može poslužiti kao sredstvo za odvraćanje pozornosti javnosti jer vlada premijera Sáncheza mora provoditi ekonomsku neoliberalnu politiku Bruxellesa, koja nije baš lijeva, a uza sve treba se suočiti s migracijskom krizom i zadovoljiti zahtjeve radikalnoga krila koalicije, primjerice Podemosa.

* Mišljenja iznesena u kolumnama osobna su mišljenja njihovih autora i ne odražavaju nužno stajališta uredništva portala Narod.hr

Izvor: narod.hr/matica.hr

https://narod.hr/eu/jure-vujic-crveni-t ... lski-nacin
"MOJU PROŠLOST,GOSPODINE, PREPUŠTAM TVOJOJ MILOSTI.
MOJU SADAŠNJOST, TVOJOJ LJUBAVI.
A MOJU BUDUĆNOST, TVOJOJ PROVIDNOSTI."
User avatar
EdgarFranjul
Sheriff
Sheriff
Posts: 8382
Joined: Mon May 17, 2010 8:42 pm
Location: Pula
Contact:

Re: Malo povijesti...

Post by EdgarFranjul »

https://kamenjar.com/tko-nas-to-proziva ... 31-5QF9EmY


Feljton
Tko nas to proziva za ‘genocid’ i ‘etničko čišćenje’?na 06/08/2019

Objavio Zlatko Pinter
Ilustracija
Majka svih hrvatskih bitaka VRO Ouja razbila je zločinačku srpsku tvorevinu u samo 72 sata i natjerala teroriste u bezglavi bijeg dio III. – Piše: Zlatko Pinter

Svjedoci smo nesmiljenih, agresivnih, prizemnih, podmuklih i vulgarnih napada i kleveta najniže vrste, što kontinuirano stižu iz Srbije iz godine u godinu, a naročito su izraženi u vrijeme kad Republika Hrvatska obilježava obljetnice svojih osloboditeljskih vojnih operacija (Bljesak, Oluja) i slavi državne blagdane vezano za samostalnost. Nas za „genocid“ i „najveće etničko čišćenje u Evropi posle Drugog svetskog rata“ prozivaju ortodoksni velikosrpski fašisti, sljedbenici krvnika Slobodana Miloševića i ratnog zločinca Vojislava Šešelja među kojima kolo vode akteri zločinačke agresije iz 90-ih godina koji bi u skladu sa svojim ratnim „zaslugama“ trebali sjediti u zatvoru, a ne vladati Srbijom.

No, o njima će biti riječi kasnije.

Pitanje koje se neizbježno i logički, na samome početku bilo kakve rasprave o ovoj temi mora postaviti, jeste:

Otkuda ti napadi dolaze i kakav je kredibilitet zemlje čija to propaganda čini, da bilo komu – pa i Hrvatskoj – dijeli lekcije?

Odgovor na ovo pitanje je nužan jer bez njega se ne može razumjeti bit velikosrpske ideologije koja je svojim krvavim tragovima obilježila povijest ovog dijela Europe u posljednjih 150 pa i više godina.

Moglo bi se, primjerice, započeti s Karađorđevim iznenadnim upadom u Beograd (1807. godine, uz pomoć uhode iz grada koji je prišao srpskim ustanicima – Cincara). Službeni biograf vođe Prvog srpskog ustanka Đorđa Petrovića (Karađorđa), Konstantin N. Nenadović piše, primjerice (u svojoj knjizi Život i dela velikog Đorđa Petrovića Kara – Đorđa; Beč 1883., str. 166) kako su po ulasku u Beograd Karađorđevi ustanici „klali žene i decu tursku“ s toliko mržnje i žestine da nikoga nisu poštedjeli, a sve je učinjeno „legalno“, prema odlukama tadašnjeg Praviteljstvujuščeg sovjeta (tijela ratne ustaničke vlasti koje je predstavljalo neku vrstu „narodne skupštine“). Uz tursko civilno stanovništvo, masovno su stradali Cincari, Vlasi, Romi (Cigani), Židovi i ostali, budući da su svi odreda bili smatrani instrumentom turske okupacije. Karađorđe je svojim trupama dopustio trodnevnu pljačku koju su one „sa svom silinom i žestinom“ (kako pišu sami srpski izvori) provodile, uz nastavak klanja preostalih vojnika i civila.

Tradiciju pokolja, srpske regularne i neregularne (komitske-četničke) trupe i skupine nastavile su u vrijeme osvajanja Makedonije (koju su smatrali dijelom „Stare Srbije“). Komitski odredi (preteče četnika) upravo od ovog razdoblja (1904 -1908. godine) koriste se kao udarna snaga za istrebljenje ne-srpskog stanovništva na osvojenim područjima, odnosno, za one najprljavije poslove – masovne zločine i masakre, spaljivanje sela, silovanja, pljačke – što je štetilo regularnoj srpskoj vojsci i diplomaciji, jer su svoju tradiciju već u to vrijeme temeljili na „časti“ i „junaštvu“ i nastojali svijetu prikazati srpska osvajanja kao nastavak “oslobađanja” Srbije. U Srbiji se stoga (s ponosom) i danas ove operacije genocida i etničkog čišćenja naziva „četničkom akcijom“ i junačkim pothvatom prvog reda. I kako ne bi bilo dileme, oni su samo formalno “samostalno” djelovali, dok su u praksi ratovali u sastavu vojske ili “uz nju” – s time što su im planski ostavljene odriješene ruke – kako i svjedoče u svojim zapisima oficir srpske vojske Kosta Novaković i najistaknutiji socijaldemokrat tog razdoblja u Srbiji Dimitrije Tucović.

Genocid i etničko čišćenje kao “legitimna” sredstva za ostvarenje “srpskog nacionalnog cilja” i lažni “antifašizam” kao krinka

Brojni izvori srpske provenijencije svjedoče u kojoj je mjeri bitka za makedonski teritorij bila beskrupulozna i kakav su strah i trepet među stanovnicima širili srpski osvajači primjenjujući iste metode pokolja, silovanja, paleži i istrebljenja kao i u vrijeme kad su pod vodstvom Karađorđa svoj ustanak počeli širiti izvan Šumadije sanjajući o tomu kako je Srbija već na putu da postane sljedbenik Osmanlijskog imperija u jugoistočnoj Europi. Vezano za ovu sramnu epizodu “oslobađanja ‘Stare Srbije'”, list socijaldemokrata Srbije (ogorčenih protivnika osvajačke strategije beogradske klike i velikosrpskih težnji), među ostalim piše:

“(…) Od nekog vremena ne prođe ni jedan dan a da kroz javnost ne proleti vest da je u Staroj Srbiji i Maćedoniji bio sukob, pokolj, da je uništena srpska, bugarska ili koja druga četa, da su izginuli Srbi, Bugari ili koji drugi stanovnici St. Srbije i Maćedonije. U tim provincijama puške neprestano pucaju; ljudi, žene, deca ginu, krv se puši, sela se pale, nastalo je pravo istrebljivanje.


S početka je to istrebljivanje vršeno pod formulom revolucionarne akcije, dizanja revolucije u tim krajevima. Sad se, međutim, očigledno vidi da u celom tom poslu nema ni traga od kakve revolucionarne akcije. I dok je u prvi mah moglo i izgledati prividno, da su neke vulkanske pojave na teritoriji St. Srbije i Makedonije čisto revolucionarnog karaktera, dotle se sad priroda pokreta prikazala u čistoj svojoj boji. Ona nije revolucionarna, ona je razbojnička. Najmljene sluge zainteresovanih faktora u Makedonskom pitanju, umesto kakve revolucionarne akcije u interesu oslobođenja makedonskog stanovništva od jednog varvarskog i preživelog gospodarstva, vrše sada najodvratnija i najnečovečnija nasilja nad makedonskim stanovništvom. Radi zaštite nacionalnih interesa šilju se u Makedoniju elementi u svakom pogledu propali. Pribiraju se ljudi bez ikakvih moralnih i humanitarnih osećaja, oni traže još gore izmećare i šilju ih da štite makedonsko roblje. Oni koji su u duši protivnici sviju sloboda, oni koji su za najokoreliji apsolutizam, stavljaju se na čelo ‘revolucionarnog’ makedonskog pokreta. Pa šta se onda bolje može i očekivati nego ono što se svakog dana dešava?“ (Radničke novine, br. 27, Beograd, 30. ožujka 1905; pripremio Damjan Pavlica; http://www.e-novine.com/stav/62328-Poko ... jenje.html; istaknuo: Z.P.; stranica posjećena 7.8.2016.)

Kako je vidljivo iz teksta, tobožnje “oslobađanje” onog područja koje se tada u Srbiji počelo nazivati “Starom Srbijom” bilo je praćeno nečovječnim masovnim zločinima, odnosno istrebljenjem civila – ili današnjim rječnikom: genocidom.

U otimačini za tursko naslijeđe s Bugarima i Grcima kao glavnim konkurentima na Balkanu, srpsko-crnogorski saveznici su zajedničkim snagama nastojali osvojiti što veća područja, a prioritetni cilj bili su Kosovo i Albanija.

Ono što su Srbi i Crnogorci (odnosno, njihove redovne vojne i neredovne-komitske, odnosno četničke postrojbe i skupine) počinili u Balkanskim ratovima (1912-1913.) nad civilnim stanovništvom osvojenih oblasti, nije se događalo ni u najmračnijim razdobljima europske povijesti, pa niti za vrijeme osmanlijskih osvajanja.

Na ovom mjestu nije moguća detaljnija elaboracija tih događanja, pa će biti spomenute samo neke općepoznate činjenice.

Carnegieva komisija (tijelo američke fondacije Carnegi, nazvane po industrijalcu i dobrotvoru Andrewu Carnegiu), koja je pratila ratne operacije na području Balkana 1912. godine, u svome je izvješću zapisala kako su srpsko-crnogorske snage na osvojenim prostorima počinile do tada neviđena zvjerstva i masovne zločine uz spaljivanje i zatiranje čitavih sela, te da su Srbi i Crnogorci okrutno i sadistički (s uživanjem) masakrirali nemoćne zarobljene vojnike neprijateljskih snaga i civile, odrezujući im jezike, nosove, uši, parajući utrobe, režući grkljane, skidajući kožu s glava itd.

U svojoj poznatoj knjizi Tajni rat Srbije; propaganda i manipuliranje poviješću (koja je do sada doživjela nekoliko izdanja i o kojoj se vrlo pohvalno izražavala i bivša britanska premijerka Margaret Thatcher), američki intelektualac židovskog podrijetla Philip J. Cohen prilično detaljno opisuje ove događaje, navodeći među ostalim i svjedočenje britanske humanitarke Edith Durham koja potvrđuje navode Carnegieve komisije uz brojne detaljne opise bestijalnih iživljavanja srpsko-crnogorskih odreda nad civilima. Durhamova je o tim događajima pisala i u svojoj knjizi Borba za Skadar. Jedan od rijetkih autora iz Srbije koji obrađuje i danas ove teme je beogradski politolog Damjan Pavlica.

Već spominjani srpski opozicionar Dimitrije Tucović tvrdio je kako je “izvršen pokušaj ubistva s predumišljajem nad celom jednom nacijom” i da je to “zločinačko delo” za koje se “mora ispaštati“, na što u jednom od svojih tekstova upozorava i Damjan Pavlica:

“Srpska i crnogorska vojska su oktobra 1912. napale otomansku državu prodirući na Kosovo i Metohiju. Albanci su se protivili zauzimanju njihovih naselja i organizovali su dobrovoljačke jedinice koje su pružale oružani otpor nastupanju srpskih trupa. Kod Podujeva je došlo do veće bitke, kada se petnaest hiljada dobrovoljaca pod komandom Ise Boljetinca bezuspešno suprotstavilo Trećoj srpskoj armiji, koja nakon toga zauzima Prizren i veći deo Albanije sa primorjem.

Tokom balkanskih ratova 1912-1913, Srbija je pripojila oblasti Sandžaka, Makedonije, Kosova, a nakratko i Albanije. Srbi nisu činili većinu u ovim oblastima, što je predstavljalo izvestan problem za srpsku diplomatiju, koja je zauzimanje Kosova predstavljala kao oslobođenje od Turaka, ne obazirući se na činjenicu da se tokom vekova stanovništvo promenilo. Na mirovnim pregovorima u Londonu Srbija nije htela da se zadovolji severom Kosova, za šta će, ironijom sudbine, moliti sto godina kasnije. Po okončanju ratova, kosovsko-metohijske oblasti su pripale Srbiji i Crnoj Gori, što srpska istoriografija naziva oslobođenjem, a albanska okupacijom. Sa stanovišta političke nauke, odgovarajući termin je aneksija, budući da je pripajanje Kosova izvršeno mimo odluke narodnih predstavnika, i bez referenduma među stanovništvom.


‘Kuće i čitava sela su pretvorena u pepeo, nenaoružano i nedužno stanovništvo je masovno masakrirano, neverovatni akti nasilja, pljačke i surovosti svake vrste – to su sredstva koja je primenjivala i još uvek primenjuje srpsko-crnogorska vojska, u cilju potpunog preinačenja etničkog karaktera oblasti naseljenih isključivo Albancima.’ (Iz Izveštaja međunarodne komisije o Balkanskim ratovima).

Tih godina se mnogo govorilo o ‘osveti Kosova’ za 1389, koja se volšebno prelila sa Turaka na Albance. Ovakva politika nije prošla bez kritike u evropskoj štampi, koja je pisala o zločinima etničkog čišćenja koje su činile srpske i crnogorske trupe prilikom zaposedanja albanskih naselja. Prema izveštajima, naročito je teško stradalo stanovništvo Prištine, Ferizovića (kasnije Uroševac), Đakovice, Prizrena i drugih gradova. U Austriji je prevladalo mišljenje da je Srbija uzela previše.

Srpski opozicionar Dimitrije Tucović opominjao je kako je ‘izvršen pokušaj ubistva s predumišljajem nad celom jednom nacijom’, što je ‘zločinačko delo’ za koje se ‘mora ispaštati’. Tucović se protivio teritorijalnoj ekspanziji Srbije i zalagao da Kosovo ravnopravno sa Srbijom i drugim oblastima uđe u Balkansku federaciju: ‘Bezgranično neprijateljstvo albanskog naroda prema Srbiji je prvi pozitivan rezultat albanske politike srpske vlade.'” 1

Osvajački put Srbije nastavljen je i u razdoblju nakon Balkanski ratova, budući da se takva strategija sa stanovišta širenja teritorija srpske države (uz pomoć Rusa i Francuza) od 1878. godine nadalje pokazala vrlo uspješnom.

U sjevernoj Albaniji, gdje je srpsko-crnogorska vojska sa svojim komitama u nekim krajevima žarila i palila sve do 1920. godine, jednako kao i u Makedoniji i na Kosovu počinjena su zvjerstva nepojmljiva zdravom razumu – od bestijalnih masovnih masakriranja nemoćnih ljudi, žena, djece i staraca, do uništavanja čitavih sela u kojima su spaljivani njihovi žitelji (tako da su bila pretvorena u krematorije), do silovanja i pokrštavanja albanskog stanovništva koje je pod prijetnjom smrti tjerano na prihvaćanje pravoslavlja.

Krajem Prvoga svjetskog rata – kojega je Srbija i isprovocirala na poticaj Rusije kako bi se dočepala Bosne i Hercegovine a potom ovladala Balkanom – srpska vojska i četnički odredi počinili su brojne masovne zločine i nad svojom “subraćom” Crnogorcima, o čemu je proteklih 30-ak godina pisao crnogorski književnik (u srpskoj javnosti omraženi) Jevrem Brković, a o čemu dokaze nalazimo i u brojnim drugim izvorima. Surovi zločini spaljivanja čitavih obitelji opjevani su i u crnogorskim narodnim pjesmama.

Već prije Drugoga svjetskog rata (20-ih godina) u Srbiji je vrlo aktivan pro-fašistički pokret koji se rađa usporedo s Mussolinijevim, a na pojavnoj razini najočitiji je u djelovanju četničkog vojvode Koste Pećanca i njegovog odreda koji je dijelom službenih parada i proslava u Kraljevini SHS (već od 1921. godine) i otvorena prijetnja svima koji ne pristaju uz ideju “Velike Srbije”.

Srbija je bez ikakve prisile uvela rasne zakone već u rujnu 1940. godine što je samo još jedan u nizu dokaza kako su nacizam i fašizam tamo imali čvrsto uporište, naročito u intelektualnim, crkvenim i političkim krugovima.

Nakon Hitlerove okupacije Kraljevine Jugoslavije Srbija postaje privjesak osovinskih sila. Ni u jednoj europskoj zemlji tog vremena ne postoji toliki broj pro-nacističkih i pro-fašističkih organizacija i postrojbi kao u njoj – počevši od nedićevaca, ljotićevaca, brojnih četničkih organizacija i skupina, do Specijalne policije i Ruskog korpusa. Ni jedna značajnija bitka nije vođena na tlu Srbije, sve do oslobađanja Beograda (listopada 1944. godine). Uz to, Beograd je bio prvi veći europski grad u kojemu su Židovi istrijebljeni (Judenfrei), za što su tadašnje kolaboracionističke vlasti i pismeno pohvaljene od Berlina već u kolovozu 1942. godine. Uz brojne logore smrti i to je jedan od jasnih dokaza kakav je razmjer masovnih zločina provođen u tijesnoj suradnji s okupatorima), bez ikakvoga otpora prema pripadnicima osovinskih snaga. Čak i današnji srpski ultranacionalisti poput zločinca Vojislava Šešelja priznaju kako je tijekom okupacije u Beogradu ubijen jedan jedini Nijemac (i to u svađi s nekim od svojih suradnika vezano za šverc).

Masovna četnička klanja tijekom Drugoga svjetskog rata, pa i u samoj Srbiji (ukupan broj četničkih žrtava u svakom slučaju prelazi broj od 35.000) a naročito u istočnoj Bosni (Goražde, Višegrad) gdje su u nekoliko dana poklane tisuće muslimana i Hrvata, strašni zločini u Lici, sjevernoj Dalmaciji i Bosni i Hercegovini nad Hrvatima, kao i njihova suradnja sa svim stranama u ratnom sukobu (Nijemcima, Talijanima, partizanima, ustašama, bugarskim fašistima itd.) svjedoče o tomu tko su bili “nacionalni heroji” i “prvi srpski gerilci” na koje se danas srpski nacionalisti rado pozivaju i proglašavaju ih “antifašistima”.

Srpski “antifašizam” u cjelini gledano obična je floskula koja nema nikakvog utemeljenja u stvarnosti čemu u prilog ide i sve ono što se događalo tijekom 90-ih godina na prostoru SFRJ, kojom prilikom su kokarda i petokraka (figurativno rečeno) sklopili savez u godinama prije rata i potom skupa počinile neviđena zla.

Nikakve naznake otpora ekstremnoj nacionalističkoj ratno-huškačkoj politici u Srbiji – pa niti u prekodrinskim krajevima u kojima u većini žive Srbi – nije bilo, iako se dobar dio te populacije 45 godina busao u prsa svojim “antifašizmom” i zaslugama za stvaranje socijalističke Jugoslavije.

Iza današnjeg lažnog “antifašizma” krije se njegova suprotnost: velikosrpski fašizam u svojim najcrnjim oblicima i pokušaj skrivanja masovnih zločina genocida počinjenih u ime “Velike Srbije”, o čemu na jednom mjestu u svojoj knjizi piše i prof. dr. Vesna Pešić, sociologinja i političarka građanskog usmjerenja koja se od početka protivila Slobodanu Miloševiću i njegovoj politici u okviru “Beogradskog kruga” – koji je, nažalost, ostao na marginama društvenog života:

“U Srbiji je antifašistička priča zamrla, jer se ona pripisivala komunistima, a komunisti su bili internacionalisti, a ne nacionalisti velike Srbije. Mi koji smo bili protiv nacionalizma, to sada shvatam, mi smo jugoslovenski Srbi, a to je nešto sasvim drugo. Kada su se ljudi preobratili pod Miloševićem, oni su postali srpski Srbi, na koje smo bili zaboravili, a to su oni iz prošlosti koji su govorili o ‘ujedinjenju ili smrti’. Mislim da je to suština: Milošević se vratio Stevanu Moljeviću i idejama o velikoj Srbiji, odnosno tom ‘starom gvožđu’, iz koga se svaki čas vadi po neki ‘novitet’. I sada se ta četnička priča održava zato da bi se normalizovali nacionalistički ratovi za teritorije i prikrila glavna tema – počinjeni zločini i genocid.”

(Vidi: Vesna Pešić, Divlje društvo – kako smo stigli dovde, Beograd, 2012.; str. 71.; dostupno na: https://pescanik.net/wp-content/PDF/ves ... rustvo.pdf; stranica posjećena 5.8.2019.)

Taj ekstremni velikosrpski diskurs i mitski pogled na vlastitu prošlost i danas prevladava u političkom i javnom životu Srbije. Nama, dakle, optužbe dolaze iz zemlje koja ima tradiciju ekspanzionizma, etničkog čišćenja i genocida dulju od jednog stoljeća, iz Srbije koja negira identitet gotovo svih naroda iz okruženja i ima teritorijalni aspiracija prema svakoj od tih država. Iz zemlje koja ima na desetke pro-fašističkih, pro-nacističkih i antisemitskih političkih stranaka, organizacija i udruga od kojih su neke i u parlamentu (“Srpski pokret ‘Dveri'” – koji je sljedbenik fašista Dimitrija Ljotića). U Srbiji se javno slave rođendani nacističkih glavešina (Himmlera, Hessa i drugih), ove se organizacije povezuju sa srodnim skupinama i pokretima u svijetu, izazivaju incidente na javnim mjestima, batinaju svoje neistomišljenike itd., itd. Šešeljeva Srpska radikalna stranka i njezina posestrima “reformirana” SRS nazvana “Srpskom naprednom strankom” (uz pomoć koje je četnik Aleksandar Vučić zasjeo na vlast), najmoćniji su i najutjecajniji politički čimbenici na javnoj i političkoj sceni.

Takva je Srbija trajni uzročnik nestabilnosti u ovom dijelu Europe i nema nade da će se tamo u doglednoj budućnosti tamo dogoditi bilo kakav pozitivni pomak. Njima se jednostavno mora postaviti granica i jasno dati do znanja da dobrosusjedskih odnosa biti ne može dok se ne dovedu u kakav-takav red i ne odustanu od svoje destruktivne politike sukoba i ratova.

Srbija nastavlja po starom – ne priznaje krivnju i slavi zločince, a katarze ni na pomolu

Poslije ovih kratkih elaboracija nekih momenata iz “slavne” srpske prošlosti, vratimo se u sadašnjost.

Stvarnost u kojoj Srbija danas živi je, nažalost, više nego frustrirajuća – za sve one koji su željni normalnog života, slobode i demokracije.

U desetljećima nakon brutalnih ratova koji su svojim krvavim tragovima obilježili noviju povijest ovih prostora i zgrozili čovječanstvo, psi rata i plaćene ubojice još su uvijek najtraženiji “izvozni proizvod” Srbije a srpska mafija je (kako s ponosom ističu mnogi koji se time diče) jedna od najjačih u Europi, a i šire,2 najveći ratni zločinci već su sastavnicom mitske matrice i svrstavaju se u besmrtne heroje “srpstva” i pravoslavlja, velikosrpska ideologija i četništvo ostaju ideje vodilje pretežnog dijela javnog mnijenja i ideal kojemu se stremi s istom strašću kao i devedesetih godina prošlog stoljeća.

Što veći zločinac, veći “heroj” – što veći zločin, veće je i “junačko” djelo, jer “u ime srpstva” je sve dopušteno i “Srbin ne može počiniti zločin” ma što uradio.

Čitava plejada “srpskih obilića” iz nedavne prošlosti već je našla počasno mjesto u nacionalnoj povijesti u kojoj nema traga njihovim žrtvama, potocima prolivene krvi i nedjelima što su ih počinili. Okorjeli kriminalci i masovne ubojice odavno su postali miljenici medija i o njima se govori s ponosom i strahopoštovanjem, što je vidljivo prate li se neke od najgledanijih televizijskih emisija (Ćirilica, Goli život, Veče sa Ivanom Ivanovićem, Dobar dan Srbijo itd.), a o kampanjama u tisku i na internet portalima da se i ne govori.

Srbija je (kako s gorčinom govore mnogi beogradski intelektualci koji pokušavaju pružiti otpor ovakvoj destrukciji društva) već odavno postala svjetski rekorder kad su u pitanju ubojstva na javnim mjestima, pa se tako, primjerice, točno zna “tarifa” za pojedine “usluge” (ubojstva, premlaćivanje, otmice, pljačke, utjerivanje dugova, reket itd.). Samo rijetki se uopće usuđuju javno progovoriti o imenima onih koji siju strah i teroriziraju građane Srbije (osim ako nisu već osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne ili se više ne nalaze među živima).

U posljednjih petnaestak godina rade se i doktorske disertacije na temu raspada, dezintegracije i destrukcije srbijanskog društva, što za mnoge sociologe, psihologe, defektologe, filozofe, politologe, psihijatre i druge ljude od struke predstavlja znanstveno-istraživački izazov, ali, to nažalost, nema velikog utjecaja na društvenu zbilju.

Nisu li ratne i poratne frustracije uzrokovane neostvarivanjem ratnih ciljeva razlogom da se današnja politička garnitura Srbije ponaša tako agresivno i sumanuto?

Srbija svoju krivnju za sve što se događalo 90-ih godina XX stoljeća jednostavno ne priznaje. Ostaje zatvorena u svome mitskom svijetu i uvjerenju kako su upravo Srbi “odabrani” i “bezgrešni” narod, vječiti “mučenici” i “paćenici”, a krivci i zločinci su svi drugi osim njih.

Dr. Dubravka Stojanović govori upravo o tom odnosu Srbije i Srba prema zločinima u predgovoru knjizi One gorke suze posle (Beograd, 2010., str. 8.), autora Srđe Popovića:

“Srđa Popović u knjizi One gorke suze posle opisuje Srbiju u deceniji posle počinjenih zločina. Za svoje dijagnoze on najčešće koristi medicinske termine: psihotično je društvo koje menja stvarnost prema svojim verovanjima i zatim pokušava da se uskladi sa tom konstruisanom stvarnošću; patološko je društvo koje je srušilo moralni poredak; bolesno je društvo koje je ostalo bez ljudskih svojstava; autistično je društvo koje ima tako krupnu laž u glavi da može misliti samo na nju; razbijeno je društvo koje nije sposobno da se leči; paranoidno je društvo bez identiteta, jer stara predstava o sebi, pre zločina, nije moguća, a sa novom se ne suočavamo. Zbog toga je društvo izgubilo smisao za orijentaciju i osećaj ravnoteže, zato nema odgovor ni na jedno pitanje“.

“Zločin je pitanje svih pitanja“ – piše ona u prvoj rečenici predgovora (aludirajući prije svega na to da je odnos prema zločinu i zločincima ono što nas određuje kao razumna i humana ljudska bića) i nastavlja:

“…Ta rečenica je suštinski, najprecizniji i najsažetiji zaključak knjige Srđe Popovića One gorke suze posle. Zločin je bio i uzrok i posledica događaja koji su potresali Srbiju poslednjih dvadeset godina. Zločin je bio i izvor i ishodište vladajućih političkih ideja. Zločin je bio i sredstvo i cilj vladajućih krugova. Zločin je kontinuitet koji spaja naoko različite režime, on je spona između vlasti i opozicije, vlasti i građana. Dubrovnik, Vukovar, Sarajevo, Omarska, Srebrenica, Račak, Drenica, Kukeš…Slavko Ćuruvija, Ivan Stambolić, Zoran Đinđić. Zločini koji proizlaze jedan iz drugog.“

Svako civilizirano društvo se, u ime svoga opstanka i očuvanja nekih temeljnih vrijednosti, među ostalim, mora suočavati i s prošlošću i apsorbirati je i to tako da pored onoga što je pozitivno i u stanovitoj mjeri predstavlja nacionalni ponos, prihvati i vlastite “tamne mrlje”, odnosno, promašaje, zablude, pogreške i zastranjenja, kako bi se u budućnosti izbjegle zamke prošlosti.

Uistinu, zašto Srbija (pa u određenom smislu i većina srpskog naroda u cjelini), tako uporno, i usprkos svakoj logici zatvara oči pred realnošću, bježi u izmaštani, nepostojeći, autistični svijet fikcija i mitova, i sama sebe uvjerava kako je žrtva “belosvetskih zavera” i meta “novog svetskog poretka”? Misle li promotori ove propagande da su svi oko njih izgubili osjećaj za realnost ili doživjeli kolektivnu amneziju i da će svojom agresijom spriječiti da istina izađe na vidjelo? Zašto se svaki pokušaj otvaranja rasprave o “mračnim stranama” nacionalne povijesti uvijek završava na isti način?

Predsjednik Narodne skupštine Srbije imao je snage izreći istinu: Srbi su krivci za 80% žrtava u ratovima 90-ih godina

Izjave poput one koju je tadašnji predsjednik Narodne skupštine Srbije, Oliver Dulić dao u Nizozemskoj u proljeće 2008. godine, izrekavši na jednom okruglom stolu “bogohulnu” tezu po kojoj su Srbi počinili najveći broj zločina (oko 80%) u ratovima na području bivše SFRJ 90-ih godina prošlog stoljeća, samo su uzaludni pokušaji da se konačno pokrene proces suočavanja srpskog naroda s prošlošću i izazivaju lavinu javnih osuda i poziva na linč. Tek u tim trenucima postaje jasno, koliko je Srbija daleko od katarze i prihvaćanja stvarnosti kao preduvjeta za stvaranje normalnog, uljuđenog društva.

No, je li Dulićeva izjava samo plod njegove mašte, obično blebetanje jednog tipičnog “izdajnika” koji “blati” i “kleveće” vlastitu zemlju i srpski narod, ili ona ipak ima nekog uporišta?

Izvještaji vrhunskih svjetskih demografa verificirani od strane od Demografskog ureda Tužiteljstva MKSJ u Den Haagu kao institucije OUN (iz 2010. godine) potvrđuju kako je u Bosni i Hercegovini (od 1992. do 1995.) smrtno stradalo ukupno 104.732 osoba (42.106 civila i 62.626 vojnika), od čega 68.101 Musliman, 22.779 Srba, 8858 Hrvata i 4995 osoba drugih narodnosti. Dodaju li se tom broju žrtve rata u Republici Hrvatskoj, u razdoblju 1991-95. (15.970 na hrvatskoj strani i 6.760 na srpskoj – prema podacima dr. sc, Dražena Živića iz Instituta društvenih znanosti ‘Ivo Pilar’ u Zagrebu) i na Kosovu, gdje prema podacima FHP iz Beograda (od 2008. godine – uz kasniju ne značajnu korekciju), od siječnja 1998. do prosinca 2000. godine ukupan broj žrtava iznosi 13.421 (od čega su 10.533 ili 78% Albanci; 2.238 ili 17 % Srbi; 126 ili 1 % Romi, 100 ili 1 % Bošnjaci, te 424 ili 0,42% ostali ), dolazi se do podatka da je u Bosni i Hercegovini, Republici Hrvatskoj i pokrajini Kosovo ukupan broj žrtava u spomenutim razdobljima bio 140.883. U ukupnom broju žrtava Srbi sudjeluju sa 31.777, ili 22,55%, dok su preostalih 77,45% pripadnici drugih naroda. Izuzme li se iz ove analize Kosovo (jer se ipak radilo o “unutarnjem sukobu”, budući da je ta pokrajina u kritičnom razdoblju formalno bila u sastavu Srbije) i promatra podatke za Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu – gdje je na djelu bila klasična agresija – ukupan broj žrtava je 127.462, a od toga 29.539 srpskih. U ovom slučaju, kako je vidljivo, postotak srpskih žrtava u ukupnom broju žrtava jeste 23,17%, a ne-srpskih 76,83%.

Ovdje je očit nesrazmjer između srpskih i ostalih žrtava rata), pa se i iz toga mogu izvući zaključci kako su Dulić i ostali čije tvrdnje se svode na to da je srpska strana uzrokovala najveći broj zločina, potpuno točne, a one o masovnim pokoljima Srba najobičnije izmišljotine kojima se želi prikriti krivnja i relativizirati pogubne učinke velikosrpske agresije.

Srpske oružane snage i paravojne postrojbe okupirale su i etnički očistile oko 30% Republike Hrvatske i preko 70% Bosne i Hercegovine, a na Kosovu također počinile brojne masovne zločine etničkog čišćenja i to je smo još jedan u nizu dokaza tko je glavni krivac za ratove i tko je uzrokovao najviše zla i žrtava. Pri svemu tomu, jedno od najvažnijih pitanja – koliki je (među ukupnim srpskim žrtvama) broj poginulih autohtonih Srba (dakle, onih koji su prije rata živjeli na područjima Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine), a koliki onih koji su tamo stigli iz Srbije i Crne Gore, još nije razriješeno. Upravo te podatke Srbija skriva već više od 20 godina – jer oni predstavljaju ključ za razumijevanje svega što se događalo na području SFRJ, pogotovu uzroka i tijeka agresije.

Prema svim pokazateljima agresorska strana, pored toga što snosi isključivu krivnju za izazivanje i otpočinjanje ratova, doista je odgovorna za najveći broj žrtava (75-80%), i to je činjenica koja se argumentirano ne može pobiti, unatoč svim nastojanjima današnjih „čuvara“ rasne čistoće i bezgrešnosti “izabranog naroda” i “trinaestoga, izgubljenog i najnesrećnijeg plemena Izrailjovog” (kako su svoj srpski narod pokušavali predstaviti četnički ideolog i šovinist Vuk Drašković i njemu slični).

Popisi žrtava, demografski pokazatelji, arhivska građa i faktografija samih događaja, u današnjim uvjetima i zahvaljujući suvremenoj tehnologiji i znanstvenim metodama istraživanja, na sreću, onemogućuju da se istina o prošlosti tek tako revidira – onako kako se to činilo prije 60, 70, ili više godina.

Srbija je postala prva zemlja u Europi, kojoj je nakon Drugoga svjetskog rata presudom od strane ICJ u Den Haagu izrečena krivnja za zločine protiv čovječnosti i osuda za nepoduzimanje mjera u sprječavanju zločina genocida koji su snage bosanskih Srba počinile u Srebrenici srpnja 1995. godine. Koliko god se današnji srbijanski diplomati i političari trudili to relativizirati, prešućivati – ili čak negirati! – nepobitna je istina da je uz izvođenje svih potrebnih dokaza, sudsko tijelo UN-a donijelo presude u kojima je barem deklaratorno i djelomično postignuta stanovita pravednost i žrtvama i njihovim potomcima pružena kakva-takva moralna zadovoljština. Konačno je ostalo zapisano za povijest kakve je učinke imala i kakvim se metodama koristila ekstremna velikosrpska ideologija u svojim osvajačkim ratovima.

Krvave tragove koji su ostali iza posljednjih ratnih sukoba u jugoistočnoj Europi nemoguće je sakriti. Zločin je nužno priznati, a zločince imenovati, kazniti i od njih se distancirati, jer samo tako svaki narod otklanja mogućnost kolektivne stigme za ono što se činilo u njegovo ime. To vrijedi podjednako za sve: Hrvate, Bošnjake, Albance, pa i za Srbe. Ne postoje rasno superiorni i rasno inferiorni narodi, niti oni kojima je unaprijed dopušteno činiti ono što drugima nije, ma koliko držali do svoga „nacionalnog cilja“ i koliko god bili uvjereni u “misiju” za koju su “predodređeni”.

Srbijom i dalje vladaju ratni huškači i akteri agresije koji mlade naraštaje pripremaju za nove ratove

Treba li se (nakon svega rečenog) čuditi tomu što danas sljedbenici balkanskog krvnika Slobodana Miloševića i politička “djeca” opskurnog četničkog vojvode i ratnog zločinca Vojislava Šešelja na tako bahat i monstruozan način optužuju Hrvatsku za “nacizam”, “ustaštvo”, “porast fašizma”, “ugrožavanje Srba”, itd., itd?

Što se to događa sa Srbijom i srpskim narodom, kad takve likove bira na izborima poslije svih pošasti i katastrofa do kojih su te politike dovele u nedavnoj prošlosti?

Zašto danas djeca u Srbiji još uvijek uče kako su “rat na području bivše SFRJ izazvali Vatikan i Katolička crkva”, te “uz pomoć Hrvata i muslimana nastojali istrebiti srpstvo i pravoslavlje”?

Kako to da nam srbijanski politički vrh i pojedinci iz SPC danas dijele lekcije i preispituju može li naš blaženik Alojzije Stepinac biti svetac, vrijeđajući i njega i nas Hrvate i katolike na najprimitivniji način, iako u redovima svojih svetaca već poodavno imaju deklarirane fašiste, antisemite i četničke koljače koji su u pravom smislu riječi moralni degenerici (poput Nikolaja Velimirovića Žičkog, Joanikija Lipovca, Slobodana Šiljka, Milorada Vukojičića Mace)?

Tomislav Nikolić (bivši predsjednik Srbije, zakleti četnički vojvoda koji je u taj čin promoviran na Romaniji 1993. godine, zbog posebnih zasluga u ratu za srpstvo i “Veliku Srbiju”), Aleksandar Vučić (Šešeljev posilni, dugogodišnji sekretar njegove stranke i obožavatelj koji je ne rijetko plakao dok je ovaj držao svoje govore) i politički nasljednik balkanskog krvnika Slobodana Miloševića (njegov omiljeni “omladinac” i glasnogovornik SPS-a u vrijeme ratova) Ivica Dačić (kojega mnogi po Miloševiću zovu “Mali Sloba”) u nekim normalnim okolnostima ne bi bili vrijedni pozornosti. Međutim, razvoj događaja je takav da se i te okorjele fašiste mora uzeti ozbiljno, jer oni (što je tragična činjenica) uživaju potporu jednog značajnog dijela birača – inače ne bi niti bili na vodećim pozicijama u državi.

Kratko podsjećanje na djelatnosti spomenutih ratnih huškača koji su vladali ili danas još uvijek vladaju Srbijom nužno je prije svega radi onih koji su rođeni poslije rata i ne znaju tko su ovi likovi:

1.Tomislav Nikolić polaže zakletvu četničkog vojvode na Romaniji (B i H) 1993. https://www.youtube.com/watch?v=nGwmRH-8vsw

2.Zadnjih godina pojavila se i video snimka zajedničkog posjeta Vučića, Nikolića i Šešelja srpskim okupatorskim snagama iznad opkoljenog Sarajeva (područje Ilijaša, Vogošće i Grbavice, u svibnju 1995. godine), na kojoj se među ostalim vidi da su tamo stigli poznatimdžipom četničkog vojvode Vasilija Vidovića zvanog Vaske, na kojemu je pričvršćena ljudska lubanja na haubi (a iz sprdnje prema žrtvi, ali i snagama UNPROFOR-a, na istu je stavljena plava kaciga – dio službene opreme pripadnika snaga OUN). U pratnji “visokih gostiju” iz Srbije, pored četničkih vojvoda Vasilija Vidovića i Mirka Blagojevića, u ovom društvu je bio i kasnije istaknuti političar (jedno vrijeme tijekom 1998/99. godine i predsjednik “Republike Srpske”), četnički ekstremist Nikola Poplašen (za kojega mnogi izvori tvrde da je ubijao i silovao tijekom rata u Bosni i Hercegovini); (Vidi: https://www.youtube.com/watch?v=K5cPfsc1cro; stranica posjećena 5.8.2019.)

Naravno, ova snimka je samo jedan bizarni detalj u mnoštvu sličnih, koji dokazuje kakva je patološka i destruktivna mržnja vladala u krugovima većine tadašnjih srpskih političara koji su igrali ili danas igraju značajne uloge u javnom životu Srbije i upravo zahvaljujući ratnim zaslugama postaju ministri, potpredsjednici Vlade, premijeri, pa čak i predsjednici države.

U tom kontekstu, nije suvišno osvrnuti se na trenutak unazad i sjetiti se što je nekada govorio i kako se ponašao današnji predsjednik gospodar Srbije, bivši Šešeljev pulen, ratni huškač, velikosrpski šovinist Aleksandar Vučić, kojega javnost dobro pamti po propagandnim prilozima koje je radio za srpsku TV Pale tijekom 1992/93. godine.

3.Dana 20.03.1995., Aleksandar Vučić i Vojislav Šešelj dolaze u Glinu dati potporu tamošnjim Srbima za daljnju borbu protiv „ustaške Hrvatske“ (govor Vučića: https://www.youtube.com/watch?v=vu5qvsloewU; govor Šešelja: https://www.youtube.com/watch?v=PfHZNVJf6ms; stranice posjećene 5.8.2019.)

4.Vučić s govornice Narodne skupštine Srbije šalje i upozorenje međunarodnoj zajednici koja prijeti zračnim udarima na položaje bosanskih Srba, riječima: „Pa vi bombardujte, ubite jednog Srbina, mi ćemo stotinu muslimana…pa da vidimo sme li međunarodna zajednica ili bilo ko drugi da udari na srpske položaje…može li se tako ponašati sa srpskim narodom...“ 20.07.1995. – u vrijeme dok se genocid u Srebrenici još uvijek odvija (Vidi: https://www.youtube.com/watch?v=UGqv9CJbd3U; stranica posjećena 5.8.2019.)

5.U Beogradu je 21. siječnja 2000. godine, održan Otadžbinski kongres Srpske radikalne stranke, na kojemu, među ostalim, govori i generalni sekretar SRS, Aleksandar Vučić. On oštro napada sve one koji se izruguju ideji “Velike Srbije” i neuspjehu SRS i Srpskog četničkog pokreta u ostvarivanju tog projekta. Pored ostaloga, kaže:

” (…) Mi ni tada ni danas nismo hteli ništa što je tuđe, hoćemo samo ono što je naše, srpsko…,a to jesu i taj Karlobag, i Ogulin, i Karlovac, i Virovitica, i sve te srpske zemlje…“ (Vidi: https://www.youtube.com/watch?v=Mhq5VVEUVeM; stranica posjećena 5.8.2019.)

Dojučerašnjim agresorima koji su se ponovno nakon svega prometnuli u “antifašiste” puna su usta okrenutosti budućnosti, dakako, samo u slučaju kad se pokuša utvrditi istina o događajima iz 90-ih godina prošlog stoljeća. Kad su Jasenovac i drugi mitovi u pitanju, vrlo rado se vraćaju u prošlost.

No, postavlja se opravdano pitanje: Jesu li žrtve njihovih zločina i bližnji žrtava imali pravo na budućnost, i može li se tek tako olako prihvatiti teza po kojoj je najbolje zanemariti sve ono što se događalo, ma koliko rane bile duboke, a traume i sjećanja na rat još uvijek živi?

Bez istine o prošlosti i priznanja krivnje nema dobrosusjedskih odnosa

Budući da bez utvrđivanja pune istine o prošlosti nije moguće graditi međusobno povjerenje i suradnju među narodima i državama, u tom argumentu sadržan je i odgovor na ovo pitanje.

Povijesno iskustvo nam govori da nakon svakog izbjegavanja suočavanja s istinom i činjenicama (ma kakve one bile), problemi koji se prešućuju i nastoje potisnuti izlaze na vidjelo u još drastičnijem obliku, i to je do sada potvrđeno bezbroj puta.

Od vremena Svetozara Markovića i Dimitrija Tucovića do danas, u Srbiji demokratske snage završavaju na margini i nisu u stanju pružiti nikakav ozbiljniji otpor velikosrpskoj politici koja je (htio to netko priznati ili ne) pružila jake korijene u srpskom narodu. Tamo se i danas jednako tako prešućuju i guraju u sjenu časni i pošteni ljudi i intelektualci koji su najveći dio svoga života utrošili na to da pomognu srpskom društvu da se riješi zabluda iz prošlosti i postane normalno. Profesor Radomir Konstantinović, Bogdan Bogdanović, dr. Ivan Đurić, dr. Latinka Perović, dr. Dubravka Stojanović, dr. Olivera Milosavljević, dr. Branka Prpa, Sreten Ugričić, Čedomir Jovanović, odvjetnik Srđa Popović, Jelena Milić, prof. Mirjana Miočinović, Mirko Đorđević i stotine drugih entuzijasta, radili su za života ili još uvijek rade na tomu. Nažalost, uglavnom bez uspjeha ili s vrlo ograničenim dometom.

Njihova borba s fašizmom u Srbiji potisnuta je ne samo u zemlji u kojoj žive, o njoj se ništa ne zna ni kod nas (mada je to, kako kaže dr. Latinka Perović, „borba između njih i nas na život i smrt“).

Kako objasniti ovaj paradoks? Jesmo li svjesni kud vodi naša indiferentnost i kratko pamćenje, naše neshvaćanje realnosti? Zar smo jednom u povijesti platili ceh svojoj šutnji i naivnosti?

Jesmo li svjesni toga, da srpska djeca u srednjim i osnovnim školama još uvijek uče iskrivljenu povijest u kojoj im se narodi u susjedstvu (prije svih Hrvati) prikazuju kao najveći krvni neprijatelji i uzročnici svih pošasti i stradanja koja su srpski narod pratila u prošlosti?

Zato dr. Dubravka Stojanović (u svojoj knjizi Ulje na vodi (Beograd 2010.), u kojoj dijelom analizira i sadržaje školskih udžbenika), kaže kako to nije ništa drugo nego “ideologizacija i politizacija mladih” s ciljem stvaranja atmosfere mržnje njihove pripreme za nove ratove.

Kad se govori o velikosrpskom fašizmu i njegovom evidentnom utjecaju na politička i društvena kretanja u Srbiji, mnogi u Hrvatskoj to primaju s nevjericom i skepsom, pa čak drže takve ocjene stanja u toj zemlji jednostranim i pretjeranim. Na ovom mjestu evo samo jednoga citata i to iz srbijanskog izvora (a bavi se analizom pojave koju autor Goran Necin naziva “kontinuitetom srpskog fašizma”):

“U savremenoj Srbiji fašizam je rasprostranjena i politički prihvatljiva i u društvu etablirana pojava koja se ispoljava u formi ekstremnog oblika nacionalizma podcrtanog despotizmom i prijemčivim fanatizmom koji se u Srbiji, kao multietničkoj sredini, manifestuje kroz etničku, rasnu, versku, a u poslednje vreme sve više i kroz političku i seksualnu netoleranciju. U tu svrhu, veliki broj društvenih činilaca, neretko i sama država, sistematski i metodično nastoje da relativizuju kako srpski fašizam kroz istoriju, tako i egzistirajuće modernizovane i preobučene nove političke i parapolitičke pokrete i grupe koji se na osnovu svojih reči i (ne)dela mogu svrstati u fašističke. Ovakvoj klimi u društvu, u velikoj meri je doprinela revizionistička politika u odnosu na pojedine vojno-političke pokrete iz Drugog svetskog rata, koji su prema istorijskim činjenicama bili u službi okupatorskih snaga i fašizma uopšte, a pod providnim plaštom srpskog patriotizma.

(…) Mnogi činioci u srpskom društvu uprkos svojoj endemskoj traljavosti euporično i euforično rade na kontinuiranom procesu zanemarivanja istorijskih činjenica. Svako društveno uređenje proizvodi različit oblik fašizma. Indolentan stav, povremeno i otvorena naklonost, gotovo svih srpskih vladajućih garnitura od kraja osamdesetih godina prošlog veka pa sve do danas, glede ekspanzije različitih neofašističkih grupa u Srbiji i porastu fašizma u društvu, najbolje se ogleda u činjenici da i pored bezbroj dokaza o njihovom delovanju u cilju osporavanja ustavnog poretka i ugrožavanju bezbednosti građana Srbije ali i same države, niko nije našao za shodno da se njihov rad zabrani i odgovorni pojedinci nađu iza rešetaka. Naravno, nije potrebna posebna moć dedukcije kako bi se shvatilo da ovakav razvoj događaja nije tek puka slučajnost. Posve je očito da su pojedini akteri u srpskom društvu odavno ispunili tzv. “fašistički minimum” o kojem je pisao nemački filozof i istoričar Ernest Nolte, odnosno opravdali da se nazovu fašističkim.

Ipak, najviše zabrinjava što su mnoge neofašističke grupe i organizacije u Srbiji vrlo brzo, u nekoliko poslednjih godina, iskoračile iz subpolitičkog delovanja u legitimnu političku trku, a zahvaljujući svojim domaćim i inostranim mentorima koji su osetili trenutak za takav korak, ohrabreni i potpomognuti od strane nemoćnih nadležnih državnih organa i zakona koji im se više ne mogu, a sve više i ne žele suprotstaviti. Kao i njihovim istomišljenicima iz Hitlerove Nemačke i ovdašnji nacionalisti u osnovi svojih opskurnih proglasa, programskih načela i sličnih ‘dokumenata’, nedvosmisleno ističu dа je njihov cilj stvаrаnje ‘nаcionаlne držаve’ kаo temeljа i otelotvorenjа zаjedničke volje svog nаrodа.”

(Izvor: http://www.e-novine.com/srbija/53109-Ko ... aizma.html; stranica posjećena 5.8.2019.)

Je li doista sve to što govore stotine intelektualaca u Srbiji vezano za velikosrpski ekstremizam i fašizam, za rasap srbijanskog društva i posvemašnju destrukciju koja u njemu vlada samo njihova uobrazilja, fatamorgana i opsjena? Slušajući njihove političare mogao bi se steći takav dojam – pod uvjetom da vjerujemo više Aleksandru Vučiću, Ivici Dačiću, Ani Brnabić, Aleksandru Vulinu i drugima iz tog kruga nego svojim očima i ušima.

Srbija je kako to s pravom kaže (i piše u svojoj ovdje već citiranoj knjizi) tamošnja intelektualka demokratske građanske orijentacije prof. dr. Vesna Pešić, divlje društvo u kojemu ne postoji sustav moralnih i etičkih normi, gdje su istina i laž relativne kategorije, društveni procesi se odvijaju stihijski, a jedino što je sasvim izvjesno i uočljivo je to da se Srbija ne odriče svoje samoubilačke osvajačke ideologije koja nanosi nemjerljivu štetu okruženju ali i njoj samoj.

Za “šlagvort” svoje knjige Divlje društvo – kako smo stigli dovde (Beograd, 2012.; dostupno u pdf formatu na: https://pescanik.net/wp-content/PDF/ves ... rustvo.pdf) autorica je ne bez razloga uzela riječi srbijanskog premijera ubijenoga 12. ožujka 2003. godine u Beogradu, Zorana Đinđića:

“Postoje narodi koji smisao ne ubrajaju među nužne uslove svog postojanja“.

Kakav je to narod koji smisao ne ubraja u nužne uvjete svoga postojanja i može li se on ponašati racionalno i razumno?

Kad su u pitanju ratovi iz 90-ih godina, malo je ljudi u Srbiji koji su njihove uzroke definirali onako kako je to učinio poznati beogradski odvjetnik i borac za ljudska prava (sad već pokojni) Dragoljub Todorović u intrvjuu novinarki RSE (Radio Slobodna Evropa) Maji Nikolić 9. lipnja 2013. godine:

„(…) To je bio rat za teritorije koji je povela srpska nacionalistička elita, a tih nacionalista u Srbiji ima i komunističke provenijencije i četničke i popovske i monarhističke i ljotićevske i svake druge. Po mom mišljenju, glavni razlog zašto ne može da se stavi tačka na taj rat, da se zna o čemu se radi, je taj što nije utvrđen uzrok i karakter rata.

(…) Ako bi se to utvrdilo, tačno reklo šta je bilo – da je Srbija ratovala za teritorije, onda bi Srbija imala posledice. A Srbija je najveća zemlja na ovom prostoru, vezana je za Ruse, ima geostrateški položaj, pa verovatno zbog toga Zapad neće da insistira na tome.“

(Vidi: https://www.slobodnaevropa.org/a/plp-na ... 11373.html; istaknuo: Z.P.; stranica posjećena 6.8.2019.)

Imajući u vidu sve što je do sada rečeno i činjenicu da je Srbija još uvijek neuralgična točka jugoistočne Europe, postavlja se pitanje: Kako s takvom državom njegovati dobrosusjedske odnose i surađivati?

U tom kontekstu bespredmetno je uzimati u obzir sve njihove nebuloze, laži i klevete, pa i one vezano za oslobađanje Hrvatske (Bljesak, Oluja) jer su sami bili uzročnici svega i isključivi krivci za rat su oni.

Nadajmo se da naša djeca i unuci neće ponovno prolaziti kroz slična stradanja i patnje kao što je to morao naš naraštaj tmurnih, mračnih i krvavih 90-ih godina XX stoljeća.

Nadajmo se – i budimo spremni u svakom trenutku na obranu svoje zemlje i naroda.

-KRAJ

Zlatko Pinter
"MOJU PROŠLOST,GOSPODINE, PREPUŠTAM TVOJOJ MILOSTI.
MOJU SADAŠNJOST, TVOJOJ LJUBAVI.
A MOJU BUDUĆNOST, TVOJOJ PROVIDNOSTI."
Post Reply